Asimilarea și dezasimilarea

Viața fiecărui organism nu se poate întreține decât prin desfășurarea permanentă a proceselor de asimilație și dezasimilație. Aspectul cel mai evident al acestor procese este însuși consumul de alimente și eliminarea „deșeurilor” ce rezultă în urma acestui consum.

Dar, dincolo de aspectul lor exterior și atât de lesne vizibil, procesele de asimilație și dezasimilație constau dintr-o multitudine de fenomene, extrem de fine și de complexe, care au loc în intimitatea cea mai ascunsă a organismului. Desfășurarea acestor fenomene nu se întrerupe nici o fracțiune de secundă.

Intensitatea unora sau altora dintre ele poate scădea sau crește foarte mult, dar pentru nici unul dintre elementele ce intră în alcătuirea proceselor de asimilare și dezasimilare nu există moment de repaus. Fiecare dintre miliardele de celule ale organismului nu viețuiește decât atâta timp cât este capabilă să asimileze și să dezasimileze.

Din cele de mai sus rezultă că procesele de asimilare și dezasimilare sunt mult mai complexe și mai importante decât se arată prin aspectul lor exterior. Ele se află la baza oricărui fenomen vital – fie că este vorba de viața organismului sau de viața, de obicei mult mai scurtă, a celulelor cel compun.

Asimilarea și dezasimilarea.

Indiferent la ce nivel se desfășoară, într-un organ, un țesut sau o celulă, constau în esență din reacții chimice și fizice al căror rezultat principal este eliberarea de energie. Această energie este folosită, pe de o parte la întreținerea funcționării sistemelor fizico-chimice ale asimilării și dezasimilării, iar pe de altă parte, la construcția de noi elemente vii, necesare organismului în procesele de creștere sau pentru a înlocui celulele și țesuturile uzate.

Ansamblul reacțiilor de asimilare și dezasimilare constituie metabolismul organismului. De aceea, asimilarea și dezasimilarea, ca și elementele ce le compun, sunt denumite, cu un termen general, și procese metabolice. Pentru desemnarea proceselor de asimilare se mai folosește termenul de anabolism, iar pentru cele de dezasimilare, termenul de catabolism.

Se înțelege că procesele de asimilare și dezasimilare nu pot fi concepute ca fenomene abstracte. Desfășurarea lor cuprinde transformările permanente pe care le suferă diferitele substanțe introduse în organism în calitate de constituenți ai hranei, ca și transformările compușilor sintetizați de către organismul însuși.

Reamintim că hrana omului, cu toată varietatea sa determinată de factori multipli, se compune din: proteine, glucide, lipide, apă, vitamine și elemente minerale.

Informații despre toate aceste substanțe regăsiți în postările anteriaore

https://nutridava.ro/2022/01/26/glucide-lipide-proteine-putin-din-toate-in-fructe-si-legume/

https://nutridava.ro/2022/01/31/importanta-substantelor-minerale-in-organism/

admin